Rezultaty

Wszystkie dokumenty opublikowane na niniejszej stronie obejmuje licencja CC BY-NC 4.0. Oznacza to, że dozwolone jest kopiowanie i rozpowszechnianie dokumentu w dowolnym medium i formacie. Możesz też remiksować, zmieniać i tworzyć treści na bazie tego dokumentu. Każdorazowo pamiętaj jednak, że dokument należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać jeśli zostały dokonane w nim zmiany. Możesz to zrobić w dowolny, rozsądny sposób, o ile nie sugeruje to udzielania przez licencjodawcę poparcia dla Ciebie lub sposobu, w jaki wykorzystujesz ten dokument. Dokumentu nie należy wykorzystywać utworu do celów komercyjnych.

Niniejsze publikacje odzwierciedlają jedynie opinię jej autorów a Komisja Europejska nie jest odpowiedzialna za sposób wykorzystania zawartych nich informacji.

Przewodnik. Międzynarodowe mobilności zawodowe w ramach programu Erasmus+ - rekomendacje i dobre praktyki dla osób towarzyszących.

Dokument ten to poradnik dla osób pełniących rolę opiekunów podczas wyjazdów mobilnościowych uczniów w sektorze VET.

Przewodnik został stworzony dla przyszłego tutora, opiekuna grup uczestniczących w zagranicznych praktykach zawodowych. Przewodnik jest rodzajem kompendium, które pomoże tutorowi przejść przez wszystkie etapy projektu, począwszy od odpowiedniego przygotowania do mobilności, poprzez opiekę nad młodzieżą podczas praktyk, w czasie wolnym i w trakcie podróży, aż do zakończenia projektu. Przewodnik powstał dzięki współpracy i wymianie doświadczeń wielu opiekunów i nauczycieli, którzy wielokrotnie pracowali z młodzieżą szkolną jako tutorzy w ramach programu Erasmus+. Swoimi doświadczeniami dzielili się również studenci, którzy odbyli staże za granicą, pracodawcy, którzy gościli tych studentów, a także organizacje pośredniczące odpowiedzialne za część logistyczną w kraju przyjmującym. Treść tego dokumentu opiera się zatem na dobrych praktykach dużej grupy doświadczonych osób.

Niniejszy przewodnik powstał jako część projektu partnerstwa strategicznego – „Together for a better VET!” Projekt ten koncentrował się na roli osoby towarzyszącej (zwykle nauczyciela lub pracownika młodzieżowego), która wyjeżdża z młodzieżą za granicę. Aby lepiej zrozumieć, jakie zadania ta osoba musi wykonać podczas mobilności, jakie umiejętności, szkolenia i materiały pomocnicze są zalecane, najpierw należy lepiej zrozumieć, czym dokładnie są projekty mobilności. Przewodnik podzielony jest na różne etapy mobilności. Możesz zagłębić się w niego od pierwszej do ostatniej strony lub skupić się tylko na tym etapie, który jest dla Ciebie ważny. Zapraszamy do zapoznania się z naszym poradnikiem. Mamy nadzieję, że to narzędzie pomoże przygotować się do opieki nad młodymi ludźmi wyjeżdżającymi na praktyki zagraniczne. 

Niniejsza publikacja  odzwierciedla jedynie opinię jej autorów a Komisja Europejska nie jest odpowiedzialna za sposób wykorzystania zawartych niej informacji.

Dokument został przygotowany w czterech wersjach językowych:

język publikacji:
angielski

język publikacji:
polski

język publikacji: hiszpański

język publikacji:
włoski

Kurs przygotowujący pracowników do pełnienia roli osób towarzyszących (tutorów) podczas wyjazdów mobilnościowych uczniów w sektorze VET

Szkolenie dla tutorów to jeden z rezultatów projektu „Together for a better VET!”. Jest to kurs przygotowujący dla nauczycieli pełniących rolę opiekunów podczas wyjazdów mobilnościowych uczniów w sektorze VET.  Szkolenie porusza tematy takie jak: rola tutora i jego obowiązki, najważniejsze podmioty w projekcie, wymagana dokumentacja, podróż i procedury na lotnisku, pierwsza pomoc, integracja grupy, organizowanie czasu wolnego, rozwiązywanie problemów, rozwiązywanie konfliktów i podstawy mediacji, monitoring i ewaluacja, zadania tutora po zakończeniu mobilności.

W plikach do pobrania zawarliśmy prezentację. Przed przeprowadzeniem szkolenia w swojej placówce zalecamy dostosowanie poszczególnych slajdów do specyfiki realizowanego projektu. W notatkach do niektórych slajdów znajdują się dodatkowe informacje dotyczące prezentowanych treści (np. link do dodatkowych materiałów, ćwiczenia warte wykonania lub instrukcje dotyczące dostosowania prezentacji).

Kurs jest dostępny do pobrania w dwóch wersjach językowych.

Niniejsza publikacja  odzwierciedla jedynie opinię jej autorów a Komisja Europejska nie jest odpowiedzialna za sposób wykorzystania zawartych niej informacji.

 

język publikacji:
angielski

język publikacji:
polski

Projekt Together for a better VET! jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+

© Copyright 2020-2022 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej