O Projekcie

resized
logos

 Together for a better VET! to projekt, który zakłada partnerstwo pięciu instytucji:

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych z Bystrzycy Kłodzkiej z Polski,
Elektronicznych Zakładów Naukowych im. im. Fryderyka Joliot-Curie z Polski,
Asociacion Mundus – Un Munds a Tus Pies z Hiszpanii,
Sun Dreams Global z Hiszpanii,
Istituto per la Formazione, l’Occupazione e la Mobilità z Włoch.

Dwie pierwsze są szkołami technicznymi a trzy pozostałe to organizacje pośredniczące i goszczące praktykantów w ramach sektora VET.

Głównym celem projektu był wzrost potencjału do realizacji projektów w sektorze VET w przypadku każdego z członków partnerstwa. Cel ten był realizowany przez wypełnienie celów szczegółowych:

Opracowanie i wdrożenie programu kursu przygotowującego nauczycieli pełniących rolę opiekunów podczas wyjazdów mobilnościowych uczniów w sektorze VET.

Opracowanie i wykorzystanie w kolejnych projektach Przewodnika dla osób pełniących rolę opiekunów podczas wyjazdów mobilnościowych uczniów w sektorze VET.

Wymianę dobrych praktyk w zakresie realizacji projektów mobilnościowych w sektorze VET i włączenie najlepszych z nich do działań prowadzonych przez każdego z partnerów.

Głównymi adresatami działań byli członkowie partnerstwa, instytucje zajmujące się goszczeniem praktykantów na międzynarodowych stażach oraz instytucje wysyłające swoich uczniów na takie działania.

W ramach projektu przygotowane zostały następujące rezultaty materialne:

Przewodnik dla osób pełniących rolę opiekunów podczas wyjazdów mobilnościowych uczniów w sektorze VET (przygotowany w j. polskim, hiszpańskim, włoskim i angielskim)

Kurs przygotowujący nauczycieli pełniących rolę opiekunów podczas wyjazdów mobilnościowych uczniów w sektorze VET (przygotowany w j. angielskim)

Projekt zrealizował międzynarodowe spotkania partnerskie oraz 4 kursy krótkoterminowe dla pracowników organizacji uczestniczących.

Projekt umożliwił także wymianę dobrych praktyk i sprawi, że każda z organizacji wdrożyła min. 2 nowe procedury w ramach realizowanych przez siebie projektów w sektorze VET.

W długiej perspektywie projekt przyczynił się do podniesienia jakości realizowanych projektów przez instytucje partnerskie w sektorze VET, budowy szerszego partnerstwa i zwiększenia kompetencji pracowników partnerów.

Projekt Together for a better VET! jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+

© Copyright 2020-2022 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej