Together for a better VET!

Together for a better VET! to projekt, który zakłada partnerstwo pięciu instytucji: Zespołu Szkół Ponadpodstawowych z Bystrzycy Kłodzkiej z Polski, Elektronicznych Zakładów Naukowych im. im. Fryderyka Joliot-Curie z Polski,  Asociacion Mundus – Un Munds a Tus Pies z Hiszpanii, Sun Dreams Global z Hiszpanii, Istituto per la Formazione, l’Occupazione e la Mobilità z Włoch. Dwie pierwsze są szkołami technicznymi a trzy pozostałe to organizacje pośredniczące i goszczące praktykantów w ramach sektora VET.

Głównym celem projektu jest wzrost potencjału do realizacji projektów w sektorze VET w przypadku każdego z członków partnerstwa. Cel ten będzie realizowany przez wypełnienie celów szczegółowych:
a) Opracowanie i wdrożenie programu kursu przygotowującego nauczycieli pełniących rolę opiekunów podczas wyjazdów mobilnościowych uczniów w sektorze VET.

b) Opracowanie i wykorzystanie w kolejnych projektach Poradnika dla osób pełniących rolę opiekunów podczas wyjazdów mobilnościowych uczniów w sektorze VET

c) Wymianę dobrych praktyk w zakresie realizacji projektów mobilnościowych w sektorze VET i włączenie najlepszych z nich do działań prowadzonych przez każdego z partnerów

Głównymi adresatami działań będą członkowie partnerstwa, instytucje zajmujące się goszczeniem praktykantów na międzynarodowych stażach oraz instytucje wysyłające swoich uczniów na takie działania.

W ramach projektu przygotowane zostaną następujące rezultaty materialne:

a) Poradnik dla osób pełniących rolę opiekunów podczas wyjazdów mobilnościowych uczniów w sektorze VET (przygotowany w j. polskim, hiszpańskim, włoskim i angielskim)

b) Kurs przygotowującego nauczycieli pełniących rolę opiekunów podczas wyjazdów mobilnościowych uczniów w sektorze VET (przygotowany w j. angielskim)

Projekt zrealizuje 6 spotkań międzynarodowych partnerskich oraz 4 kursy krótkoterminowe dla pracowników organizacji uczestniczących. Łącznie przeprowadzonych zostanie 66 mobilności.

Projekt umożliwi także wymianę dobrych praktyk i sprawi, że każda z organizacji wdroży min. 2 nowe procedury w ramach realizowanych przez siebie projektów w sektorze VET.

W długiej perspektywie projekt przyczyni się do podniesienia jakości realizowanych projektów przez instytucje partnerskie w sektorze VET, budowy szerszego partnerstwa i zwiększenia kompetencji pracowników partnerów.


pl_PLPolski